System (ITIL) Przekierowano ze strony: system ang. system

System - zestaw powiązanych elementów współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia założonych celów.

Na przykład:

które są planowane i zarządzane razem - np.: system zarządzania jakością. System zarządzania bazą danych lub system operacyjny zawiera wiele modułów oprogramowania, które są zaprojektowane do pełnienia zestawu powiązanych funkcji.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.