Metody zaopatrzenia sklepów Przekierowano ze strony: supplying shops in products ang. supplying shops in products

Metody zaopatrzenia sklepów – zespół czynności mających na celu dostarczenie organizacji lub instytucji potrzebnych dóbr.

Spis treści

Charakterystyka

Kiedy detaliści dokonują już wyboru asortymentu, muszą zająć się sprawą zaopatrzenia w produkt. Przedsiębiorcy prowadzący sklep z reguły sami rzadko wytwarzają sprzedawane przez siebie produkty, muszą więc zaopatrzyć się w nie u wyspecjalizowanych firm zaopatrzeniowych.

Rola zaopatrzenia

Funkcja zaopatrzenia ma bardzo istotny wpływ na następujące czynniki:
 • bezpośrednio wpływa na sukces firmy (pod względem zadowolenia klientów i osiąganego zysku);
 • produkty kupowane u dostawców muszą mieć odpowiednią cenę, a także zaspokajać potrzeby klientów;
 • wielkość zamówień musi być ustalona na poziomie, który zagwarantuje stałą dostępność towarów, jak i urzeczywistnienie potencjału sprzedaży.


Warunki zaopatrzenia • Warunki zakupu - mogą być umowne bądź ustalone przez reguły dotyczące transakcji, które zawierane są przez detalistę z dostawcami;


 • Rabaty za wolumen zakupów -sposób w który dostawca nagradza detalistę za uzyskanie wyznaczonych celów sprzedaży. Rabaty te udzielane są głównie w postaci obniżki ceny, bądź polegają naotrzymaniu przez detalistę dodatkowej ilości produktów po niższej cenie;


 • Warunki płatności - zwykle dają detaliście korzyści, ulepszając przepływ gotówki. Przykładowo, w sytuacji, gdy detalista wynegocjował z dostawcą trzydziestodniowy kredyt kupiecki za towar musi zapłacić dopiero w trzydzieści dni od dostawy. Jeśli zdoła sprzedać wszystkie produkty w tym okresie, to uzyska pieniądze od klientów wcześniej, niż będzie musiał zapłacić dostawcy. Natomiast w przypadku detalistów spożywczych istnieje możliwość sprzedaży nawet dwóch kolejnych dostaw, co przynosi im duże korzyści w zakresie przepływu gotówki.


 • Warunki dostawy - wpływają przed wszystkim na elastyczność zaopatrzenia, uwzględniając zmiany popytu ze strony kupujących oraz na łatwość zaopatrzenia. W przypadku elastyczności zaopatrzenia bardzo istotne jest to, aby zamówienia detalisty były realizowane szybko i nawet w niewielkich ilościach, natomiast łatwość zaopatrzenia uzależniona była od stopnia dostosowania się systemów dostawy upraszczających procedury postępowania z produktem.


 • Warunki świadczenia usług detalistom przez dostawców - dostawcy często zainteresowani są tym, aby ich produkty były jak najlepiej prezentowane kupującym. Istnieje możliwość, aby sam dostawca układał produkty na pułkach, by te były jak najlepiej eksponowane, a co najważniejsze, dostępne dla klienta. Udział dostawcy w reklamie i w rozmieszczaniu produktów w zaopatrywanych przez niego sklepach gwarantuje oddziaływanie na ocenę danego produktu przez kupujących oraz umożliwia mu optymalizację tego procesu.


Rola hurtowników

Hurtownicy determinują metody zaopatrzenia sklepów w produkty:

 • Hurtownicy sprzedają towary jedynie za gotówkę, gromadzą zapasy produktów, które sprzedają podmiotom prowadzącym działalność detaliczną, a także firmom dokonującym zakupów na własne potrzeby. Nabywcy są zobowiązani do samodzielnego odbioru towarów z hurtowni i jednocześnie do zapłaty za towar. Dzięki temu hurtownicy nie świadczą dodatkowych usług, obniżają swoje koszty i nie kredytują sprzedaży.


 • Hurtownicy organizują tranzyt rozliczany, pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów zawierania umów i rozliczania transakcji kupna - sprzedaży między producentami a detalistami. Nie gromadzą i nie przechowują produktów, gdyż producent sam przesyła je bezpośrednio do nabywcy w uzgodnionym z nim terminie i czasie dostawy.


 • Hurtownicy sprzedają towary poprzez zamówienia pocztowe, przesyłają swoje katalogi do detalistów i innych nabywców, którzy działają na małych obszarach rynku. Najczęściej oferują im: biżuterię, kosmetyki, żywność. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem telefonu lub pocztą i dostarczane są poprzez własne środki transportu bądź korzystając z usług poczty.


 • Hurtownicy zaopatrujący detalistów w formie objazdowej, która polega na tym, że hurtownicy gromadzą ograniczony asortyment podobnych produktów i przechowują go, a następnie sprzedają za gotówkę i dostarczają w uzgodnione miejsce odbioru własnym środkiem transportu. Istotna jest w tym przypadku szybka dostawa.


 • Hurtownicy zaopatrują sklepy spożywcze i drogeryjne w artykuły nieżywnościowe, działalność tych pośredników hurtowych łączy cechy tranzytu rozliczeniowego i sprzedaży komisowej, gdzie hurtownik zakupuje produkty na własność, nie magazynują ich, tylko organizują dostawy wprost od producenta do odbiorcy w żądanych przez niego partiach i terminach. Rozliczenie hurtownika z detalistą następuje po sprzedaniu dostarczonej partii towarów, co jest formą kredytowania detalisty oraz zmniejszania jego ryzyka handlowego przez hurtownika.


Zobacz też

Bibliografia

 • Maciej Jaskot: Metody zaopatrzenia sklepów, Encyklopedia zarządzania
 • A. Czubała: Dystrybucja produktów,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
 • A. Czubała: Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków, 2003
 • P. Kotler: Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005
 • M. Sullivan, D. Adeock, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
ostatnia modyfikacja 14 października 2015 r.