Łańcuch dostaw (ITIL) Przekierowano ze strony: supply chain ang. supply chain

Łańcuch dostaw - określone w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) działania połączone w łańcuch wartości i realizowane przez dostawców. Łańcuch dostaw typowo łączy wielu dostawców w procesie dodawania dodatkowej wartość do produktu lub usługi.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.