Zarządzanie stresem Przekierowano ze strony: stress management ang. stress management

Zarządzanie stresem - filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęca się zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi skutkami stresu.

Zasady zarządzania stresem

Podstawowych zasad, na których powinno być oparte zapobiegawcze zarządzanie stresem:

  • Jednostka i organizacja są od siebie wzajemnie zależne - wydajność i zdrowie jednostki zależy od właściwości organizacji. Organizacja nie jest w stanie osiągnąć wysokiego poziomu produktywności oraz dynamizmu bez pracowników zdrowych oraz pełnych energii – musi istnieć wzajemne dopasowanie.
  • Stres organizacyjny i indywidualny nie jest nieunikniony - są pewne stereotypy, które twierdza, iż stres to element sukcesu i postępu, jednakże ten sposób myślenia jest usprawiedliwieniem w przypadku braku aktywności w zarządzaniem stresem.
  • Zarządzający ponoszą odpowiedzialność za zdrowie jednostek i organizacji - w tym obszarze przewodzący organizacją powinni działać nie tylko z konieczności, ale także w ramach interesu własnego i firmy, ale bez narażania własnego zdrowia.
  • Organizacje powinny być dynamiczne i podlegać ciągłym nowelizacjom - zarówno w przypadku funkcjonowania jednostki. To co dawniej było przyczyną stresu w organizacji, teraz nią nie jest. Ważny jest stały wysiłek, który skierowano na problem zarządzania stresem oraz jego monitorowanie (skutki, przyczyny)
  • Każda jednostka i organizacja reaguje indywidualnie na sytuacje stresowe - to sformowanie ma bardzo ważne konsekwencje w praktyce - nie można mówić o najlepszej metodzie walki ze stresem, gdyż trzeba ją dopasować do indywidualnych możliwości jednostek oraz do właściwości organizacji.


Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.