Strategiczny (ITIL) Przekierowano ze strony: strategic ang. strategic

Strategiczny - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) najwyższy z trzech poziomów planowania i dostarczania. Pozostałe dwa to taktyczny i operacyjny. Działania strategiczne obejmują ustalanie celów i planowanie długoterminowe w celu osiągnięcia określonej wizji i misji organizacji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.