Standardowe procedury operacyjne (ITIL) Przekierowano ze strony: standard operating procedures ang. standard operating procedures, SOP

Standardowe procedury operacyjne - procedury w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) używane przez zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.