Strategia Angażowania Interesariuszy (MSP) Przekierowano ze strony: stakeholder engagement strategy ang. stakeholder engagement strategy

Strategia Angażowania Interesariuszy - dokument przedstawiający zasady i wytyczne związane z angażowaniem interesariuszy w programie oraz przypisujący odpowiedzialność za przygotowanie głównych dokumentów, raportowanie i osiągnięcie zaplanowanych celów dotyczących angażowania interesariuszy.

Spis treści

Zakres

Definiując Strategię Angażowania Interesariuszy, zespół zarządzania programem musi możliwie dokładnie odpowiedzieć na pytanie Jak program będzie efektywnie budować relacje z interesariuszami aby osiągnąć ich optymalne zaangażowanie?. Oznacza to określenie:
 • jakie są kluczowe komunikaty do poszczególnych interesariuszy,
 • kto przyjmie konkretne role w komunikacji z nimi,
 • jak interesariusze będą identyfikowani, kategoryzowani i grupowani
 • kto będzie odpowiedzialny za poszczególnych interesariuszy lub grupy interesariuszy,
 • jak będzie zarządzana komunikacja na styku programu i jego projektów w kontekście angażowania interesariuszy,
 • jak będzie zorganizowany przepływ informacji zwrotnych, aby do interesariuszy była kierowana konsekwentna i spójna komunikacja.


Strategia Angażowania Interesariuszy jest szczególnie istotna w sytuacji rozproszonych zespołów zarządzania programem, które muszą uniknąć zwiększonego ryzyka wystąpienia nieskoordynowanego, niespójnego zaangażowania ze strony interesariuszy lub wygrywania przez nich takich niespójności do własnych celów. W takiej sytuacji rygorystyczne i konsekwentne wdrożenie Strategii Angażowania Interesariuszy minimalizuje zagrożenie problemów z komunikacją.

Komunikacja z projektami i innymi programami

Zapisy Strategii Angażowania Interesariuszy odnoszące się do komunikacji z projektami i innymi programami mogą obejmować następujące regulacje:
 • Biuro Programu lub Kierownik Programu przekazują do projektów ogólne wytyczne dotyczące komunikacji oraz wstępnie przeglądają/aprobują zaplanowane rutynowe wiadomości;
 • kluczowi interesariusze są zawsze kierowani do Właściciela Programu albo do Kierownika Programu lub do osoby w programie, która ma obowiązek utrzymywania relacji z interesariuszami;
 • określeni interesariusze mają dedykowanych „opiekunów”, przez których przekazywane będą wszelkie wiadomości (zarówno z programu jak i z projektów);
 • sprawy, dotyczące niektórych obszarów uznanych za poufne, będą zawsze przekazywane do zakomunikowania z poziomu programu (np. sprawy
związane ze stosunkami pracy);

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice
 • Zarzadzanie zmianą, Wikipedia pl

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.