Sponsor (PRINCE2) Przekierowano ze strony: sponsor ang. sponsor

Sponsor - osoba lub organizacja rozumiana zwykle, jako główna siła sprawcza programu lub projektu. PRINCE2 nie definiuje roli sponsora. Można przyjąć, że sponsorem najprawdopodobniej będzie Przewodniczący Komitetu Sterującego lub osoba, która powołała Przewodniczącego.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.