Specyfikacja (ITIL) Przekierowano ze strony: specification ang. specification

Specyfikacja - formalna definicja wymagań. Specyfikacja może być użyta w celu zdefiniowania wymagań technicznych lub eksploatacyjnych, może ona być zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna. Wiele publicznych norm zawiera zasady postępowania oraz specyfikację. Specyfikacja definiuje normę, wobec której organizacja może być audytowana.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.