Źródło (ITIL) Przekierowano ze strony: source ang. source

Źródło[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 25 sierpnia 2015 r.