Socjogram Przekierowano ze strony: social network diagram ang. social network diagram

Socjogram – graficzna prezentacja stosunków między ludźmi, więzi społecznych lub relacji sympatii-antypatii, uznania itp. w grupie społecznej sporządzana w socjometrii. Socjogram jest jednym z instrumentów kierowania, należącym do środków i metod psychologicznych.

Spis treści

Zastosowanie

Cele stosowania techniki socjogramu:
  • poznanie stosunków międzyludzkich (w tym stosunków między zwierzchnikami a pracownikami);
  • ujawnienie istnienia klik w grupie;
  • porównanie hierarchii oficjalnej z nieoficjalną;
  • uzyskanie informacji o istnieniu nieformalnych przywódców lub gwiazd socjometrycznych;
  • porównanie oficjalnych i nieoficjalnych kanałów informacyjnych;


Rodzaje socjogramów

Typy socjogramów według Anny Brzezińskiej:
  • socjogram nieuporządkowany - sporządzany jest tylko dla małych grup;
  • socjogram kołowy (tarczowy) - na kolejnych okręgach wpisywane są punkty odpowiadające osobom, które uzyskały ilość wyborów odpowiednio najmniejszą na zewnętrznych kręgach i największą w środku koła;
  • socjogram hierarchiczny - odpowiednie punkty zaznacza się na prostym wykresie. W obu przypadkach zaznacza się za pomocą linii lub strzałek wybory między jednostkami. Czasami wybory wzajemne oznacza się w jakiś specyficzny sposób, np. obustronną strzałką.


W analizie sieciowej socjogramy zastąpione zostały prezentacjami w postaci grafów. Na bazie socjogramów sporządzane są tabele socjometryczne, umożliwiające obliczanie wskaźników zwartości grupy, spójności grupy i pozycji poszczególnych członków w grupie.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.