Wycena usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: service valuation ang. service valuation

Wycena usługi - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) pomiar całkowitego kosztu świadczenia usługi informatycznej i całkowitej wartości tej usługi dla organizacji biznesowej. Wycena usługi pomaga organizacji biznesowej i dostawcy usług informatycznych w ocenie oraz uzgodnieniu rzeczywistej wartości usługi informatycznej.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.