Model źródeł świadczenia usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: service sourcing ang. service sourcing

Model źródeł świadczenia usługi - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) strategia oraz podejście do podejmowania decyzji dotyczących świadczenia usług, w modelu:Model źródeł świadczenia usługi jest również związany z realizacją wybranej strategii dostarczania usługi.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.