Wniosek o usługę (ITIL) Przekierowano ze strony: service request ang. service request

Wniosek o usługę - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) formalna prośba użytkownika o dostarczenie czegoś - na przykład, prośba o informację lub poradę, o reset hasła lub dostarczenie stacji roboczej dla nowego pracownika. Wnioski o usługę są zarządzane przez proces realizacji wniosków, zazwyczaj w połączeniu z centrum obsługi użytkowników (ang. serwis desk). Wnioski o usługę mogą być powiązane z wnioskiem o zmianę (ang. RFC) jako część procedury realizacji wniosku.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.