Raportowanie świadczenia usług (ITIL) Przekierowano ze strony: service reporting ang. service reporting

Raportowanie świadczenia usług - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) czynności wykonywania i dostarczania raportów porównujących realizację i założone trendy poziomów świadczenia usługi. Format, zawartość i częstotliwość raportów należy uzgodnić z odbiorcą.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.