Dostawca usług (ITIL) Przekierowano ze strony: service provider ang. service provider

Dostawca usług - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) organizacja dostarczająca usługi jednemu lub wielu odbiorcom, wewnętrznym lub zewnętrznym. Termin dostawca usług jest często używany jako skrót w rozumieniu dostawca usług informatycznych lub dostawca usług IT.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.