Pakiet usług (ITIL) Przekierowano ze strony: service package ang. service package

Pakiet usług - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) dwie lub większa ilość usług, które zostały połączone w celu zaoferowania rozwiązania dla zaspokojenia określonej potrzeby odbiorcy lub wsparcia określonego wyniku (produktu) biznesowego.[1]

Pakiet usług może składać się z różnych:

Pakiet usług umożliwia określony poziom użyteczności i gwarancji. Odbiorcom oferuje się określony poziom użyteczności i gwarancji poprzez jedną lub więcej opcji świadczenia usługi.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.