Właściciel usługi (ITIL) Przekierowano ze strony: service owner ang. service owner

Właściciel usługi - rola określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) odpowiedzialna za zarządzanie jedną lub większą ilością usług przez cały cykl życia. Właściciel usługi odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu strategii usług i jest odpowiedzialny za zawartość portfela usług.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.