Menedżer usług (ITIL) Przekierowano ze strony: service manager ang. service manager

Menedżer usług - ogólny termin dla każdego menedżera dostawcy usług. Najczęściej używany w odniesieniu do:

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.