Zarządzanie usługami (ITIL) Przekierowano ze strony: service management ang. service management

Zarządzanie usługami - zestaw wyspecjalizowanych zdolności organizacyjnych, dostarczających odbiorcy wartość w postaci usług.[1]

Uwaga

Ponieważ sposobem dostarczania usługi w języku polskim jest jej świadczenie, stąd równoważnie do terminu zarządzanie usługami, polskim odpowiednikiem angielskiego terminu: service management jest stosowany termin: zarządzanie świadczeniem usług.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.