System zarządzania wiedzą o usługach (ITIL) Przekierowano ze strony: service knowledge management system ang. service knowledge management system, SKMS

System zarządzania wiedzą o usługach - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zestaw narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania wiedzą, informacjami i danymi. System zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS) obejmuje system zarządzania konfiguracją (ang. CMS), jak również inne bazy danych i narzędzia. System zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS) zawiera narzędzia do:[1]
  • gromadzenia,
  • przechowywania,
  • zarządzania,
  • aktualizowania,
  • analizowania i
  • prezentowania całej wiedzy, informacji i danych,
których potrzebuje dostawca usług informatycznych do zarządzania pełnym cyklem życia tych usług. Narzędziami tymi mogą być m.in.:

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.