Zasada podziału odpowiedzialności (ITIL) Przekierowano ze strony: separation of concerns ang. separation of concerns, SoC

Zasada podziału odpowiedzialności - podejście do projektowania usługi informatycznej lub rozwiązania, które dzieli zagadnienia projektu na elementy podlegające niezależnemu rozwiązywaniu. Takie podejście umożliwia rozdzielenie zagadnień związanych z tym, co należy zrobić od zagadnień związanych z tym, jak to powinno być zrobione.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.