Samokontrola Przekierowano ze strony: self control ang. self control

Samokontrola - umiejętność kontrolowania swoich emocji, zachowań i potrzeb, zwykle w celu otrzymania nagrody lub uniknięcia kary.

Analiza zachowania



Według jednej z teorii samokontroli istnieją trzy rodzaje presji, których człowiek może doświadczyć:
  • pozytywna - kiedy człowiek znajduje się w rywalizującym, pozbawionym uprzedzeń i nie oceniającym środowisku, wtedy taka osoba może zechcieć upodobnić się do pozostałych członków grupy, co skutkuje większą motywacją i umiejętnością samokontroli;
  • negatywna - kiedy człowiek znajduje się w środowisku chętnym do wydawania osądów i pełnym uprzedzeń, wówczas może stracić motywację, popadać w złe nastroje i stracić zdolność samokontroli;
  • brak presji - kiedy nie ma żadnej rywalizacji i człowiek jest wolny, czyli może robić to, co chce, wtedy samokontrola staje się zależna od uczuć jednostki. W takim przypadku człowiek nie ma się do kogo porównywać, co może skutkować mniejszą motywacją lub uzależnieniem motywacji od tego, jak bardzo naglące jest wykonanie określonego zadania.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.