Zakres (PRINCE2) Przekierowano ze strony: scope ang. scope

Zakres - w przypadku planu to łączna suma jego produktów oraz dotyczących ich wymagań. Zakres jest opisany za pomocą diagramu struktury produktów planu i powiązanych Opisów Produktów.[1]

Zobacz też

Tolerancja zakresu wg PRINCE2

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.