Akapity

Akapity są oddzielane od siebie przez dwie puste linie.

Pierwszy akapit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.


  Drugi akapit. Aenean a libero. Vestibulum adipiscing, felis ac faucibus imperdiet, erat lacus accumsan neque, vitae
  nonummy lorem pede ac elit.

Pierwszy akapit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Drugi akapit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Grafika (obrazki i schematy)

wiki kod efekt
[[Plik:Plik.jpg]] wyświetli plik w pełnym rozmiarze, wyśrodkowany
[[Plik:Plik.png|right|180px]] wyświetli plik o szerokości 180px wyrównany do prawej krawędzi, oblany tekstem

Infoboxy

Przykład infoboxu opisującego organizację. Należy pamiętać, że zawartość infoboxu jest różna i zależy od treści artykułu. Przed utworzeniem nowego infoboxu zalecamy obejrzeć już istniejący artykułów o podobnej tematyce.

{|class="wikitable"
|colspan=2; style="background-color:#851134; color:White; text-align:center" | '''HDI'''
|-
|colspan=2; style="background-color:#e6b0c0; text-align:center" | '''organizacja'''
|-
|colspan=2; style="background-color:White" | [[Plik:New-hdi-logo-2010.jpg|center|150px]]
|-
|członkowie
|120 000
|-
|język roboczy
|angielski
|-
|colspan=2; style="background-color:#e6b0c0; text-align:center" | '''[http://www.thinkhdi.com/ Strona internetowa]'''
|}
HDI
organizacja
data ustanowienia 1989
zarząd Craig BaxterMichelle FrilowRick Joslin
siedziba Colorado Springs
członkowie 120 000
język roboczy angielski
Strona internetowa

Kategorie

Tworząc nowy artykuł należy go powiązać z kategorią, można to zrobić w następujący sposób, tworząc link do kategorii.

wiki kod efekt
[[Kategoria:Nazwa Kategorii]] Nazwa Kategorii

Linki

wiki kod efekt
[[link wewnętrzny do artykułu prosty ]] link wewnętrzny do artykułu prosty
[[link wewnętrzny do artykułu z opisem | opis linku ]] opis linku
[http://link_zewnetrzny_prosty.pl] http://link_zewnetrzny.pl
[http://link_zewnetrzny_z_opisem.pl | tytuł strony ] tytuł strony

Listy

Lista wypunktowana

Każdy element umieść w nowej linii i poprzedź znakiem *.

* Element 1
  * Element 2
  ** Element 2.1
 • Element 1
 • Element 2
  • Element 2.1

Lista numerowana

Podobnie tworzy się listy numerowane, ale tutaj zamiast znaku *, wstaw znak #.

# element 1
  # element 2
  ## element 2.1
 1. element 1
 2. element 2
  1. element 2.1


Możesz oczywiście łączyć ze sobą listy wypunktowane i numerowane.

Nagłówki

Nagłówki (śródtytuły) są używane do dzielenia artykułów na mniejsze części, na ich podstawie jest tworzony spis treści.


  == Nagłówek poziomu 2 ==
  === Nagłówek poziomu 3 ===
  ==== Nagłówek poziomu 4 ====

Przypisy

wiki kod efekt
fragment artykuły wraz z przypisem<ref>Treść przypisu</ref> fragment artykułu wraz z przypisem[1]

1. Treść przypisu
fragment artykuły wraz z przypisem<ref name=p1>Treść przypisu</ref> inny fragment artykuły wraz z tym samym przypisem przypisem<ref name=p1> </ref> fragment artykułu wraz z przypisem[1] inny fragment z tym samym przypisem[2]

1,2. Treść przypisu

Standardowy przypis ma format zależny od źródła: Przykład przypisu do strony www: [URL] Jerzy Kowalski: Tytuł, Nazwa Serwisu, [data odczytania].

Przykład przypisu do pracy zbiorowej: Jerzy Kowalski (red): Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, strona.

Przykład drugi przypisu do pracy zbiorowej: Jerzy Kowalski: Tytuł rozdziału, [w:] Adam Abacki (red.): Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, strona.

Przykład przypisu do książki: Jerzy Kowalski, Adam Nowak: Tytuł książki, wydawnictwo, miejsce wydania, rok, strona.

Przykład przypisu do artykułu: Jerzy Kowalski: Tytuł artykułu, Nazwa gazety, rok, nr.

Tabele

{| border=1
! Kryteria
! Ubezpieczenia osobowe
! Ubezpieczenia majątkowe
|-
| Przedmiot
| osobowe, obejmujące życie, zdrowie i zdolność do [[praca|pracy]] ubezpieczonego (dobra osobiste, prawa majątkowe)
| Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.
|-
| Podmiot
| Osoby fizyczne
| Osoby fizyczne i prawne
|-
| Szkoda
| Ma charakter niewymiernyw pieniądzu i nie zawsze ma charakter negatywny
| Ma charakter wymiernyw pieniądzu i zawsze charakter zdarzenia negatywnego
|-
| Suma ubezpieczenia
| Swobodnie ustalona przez strony umowy
| Ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia
|-
| Charakter świadczenia
| Świadczenie
| Odszkodowanie
|-
| Czas
| Zazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku)
| Wyłącznie krótkoterminowe (do 1 roku)
|}Kryteria Ubezpieczenia osobowe Ubezpieczenia majątkowe
Przedmiot Ryzyko osobowe, obejmujące życie, zdrowie i zdolność do pracy ubezpieczonego (dobra osobiste, prawa majątkowe) Ryzyko majątkowe, obejmujące prawa i obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej.
Podmiot Osoby fizyczne Osoby fizyczne i prawne
Szkoda Ma charakter niewymierny<br>w pieniądzu i nie zawsze ma charakter negatywny Ma charakter wymierny<br>w pieniądzu i zawsze charakter zdarzenia negatywnego
Suma ubezpieczenia Swobodnie ustalona przez strony umowy Ustalona na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia
Charakter świadczenia Świadczenie Odszkodowanie
Czas Zazwyczaj długookresowe (powyżej 1 roku) Wyłącznie krótkoterminowe (do 1 roku)

Tekst podstawowy

wiki kod efekt
tekst tekst
''tekst kursywą'' tekst kursywą
'''bold text''' tekst pogrubiony
'''''tekst pogrubiony i kursywa''''' tekst pogrubiony i kursywa
<strike>tekst przekreślony</strike> tekst przekreślony
tekst<sup>indeks górny</sup> tekstindeks górny
tekst<sub>indeks dolny</sub> tekstindeks dolny

Załączniki pdf i multimedia

wiki kod efekt
[[Media:Plik.jpg]] utworzy link do pliku: Plik.jpg