Linia tolerancji ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk tolerance line ang. risk tolerance line

Linia tolerancji ryzyka - linia zaznaczona na sumarycznym profilu ryzyka. Ryzyka, które pojawiają się ponad tą linią, nie mogą być akceptowane (tolerowane) bez przekazania ich na wyższy szczebel zarządzania. W przypadku projektu, Kierownik Projektu przekazuje takie ryzyka Komitetowi Sterującemu.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.