Kategoria reakcji na ryzyko (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk response category ang. risk response category

Kategoria reakcji na ryzyko - wyróżnia się różne kategorie reakcji w zależności od tego, czy dane niepewne zdarzenie zostanie zidentyfikowane jako szansa, czy też jako zagrożenie.[1]

W odniesieniu do zagrożeń poszczególne możliwe kategorie reakcji to:

W odniesieniu do szans możliwe kategorie to:

Kategorią wspólna dla szans i zagrożeń jest współdzielenie (ang. share).

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.