Reakcja na ryzyko (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk response ang. risk response

Reakcja na ryzyko - czynności, jakie mogą być wykonane w celu doprowadzenia sytuacji do poziomu, na którym stopień ekspozycji na ryzyko jest akceptowalny dla danej organizacji.[1]

Wyróżnia się kilka kategorii reakcji na ryzyko:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.