Identyfikator ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk identifier ang. risk identifier

Identyfikator ryzyka - niepowtarzalny kod pozwalający na grupowanie wszystkich informacji na temat danego zagrożenia.

Bibliografia

OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.