Identyfikacja ryzyk (MSP) Przekierowano ze strony: risk identification ang. risk identification

Identyfikacja ryzyk - określenie, co mogłoby stanowić ryzyko; proces mający na celu opisanie i zestawienie możliwych źródeł ryzyka (zagrożeń i szans).[1]

Uwaga

Patrz identyfikacja ryzyka.

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.