Budżet ryzyka (PRINCE2) Przekierowano ze strony: risk budget ang. risk budget

Budżet ryzyka - suma pieniędzy zawarta w budżecie projektu, odłożona na finansowanie konkretnych reakcji kierownictwa projektu na związane z nim zagrożenia i szansy (np. na pokrycie kosztów planów rezerwowych jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia ich w życie).

Bibliografia

OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.