Powrót do normalnej eksploatacji (ITIL) Przekierowano ze strony: return to normal ang. return to normal

Powrót do normalnej eksploatacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) etap planu ciągłości świadczenia usług informatycznych, podczas którego zostaje w pełni wznowiona normalna eksploatacja. Na przykład, jeśli w użyciu jest zapasowe centrum danych, to powrót do normalnej eksploatacji oznacza przywrócenie do pracy podstawowego centrum danych oraz przywrócenie zdolności do uruchamiania planu ciągłości świadczenia usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.