Wynik (PRINCE2) Przekierowano ze strony: result ang. result

Wynik (przedmiot dostawy, wytwór) - produkt, którego wytworzenie jest przedmiotem danego planu. Produkty specjalistyczne są specyficzne dla poszczególnych projektów (np. kampania reklamowa, system sprzedaży biletów parkingowych, fundamenty budynku, nowe procesy biznesowe itp.).[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.