Przywrócić (ITIL) Przekierowano ze strony: restoration of service ang. restore, restoration of service

Przywrócić (przywrócenie usługi) - podjęcie działań w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) w celu przywrócenia usługi informatycznej użytkownikom po dokonaniu naprawy i odtwarzaniu. Przywracanie usługi jest głównym celem procesu zarządzania incydentami.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.