Rozwiązanie (ITIL) Przekierowano ze strony: resolution ang. resolution

Rozwiązanie - działanie podjęte w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) w celu naprawy przyczyny incydentu lub problemu, albo zastosowanie obejścia (ang. workaround). W normie ISO/IEC 20000, procesy rozwiązywania to grupa procesów obejmująca zarządzanie incydentami i zarządzanie problemami.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.