Wymaganie (ITIL) Przekierowano ze strony: requirement ang. requirement

Wymaganie - formalne oświadczenie w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) o tym, co jest potrzebne - na przykład, wymagania dotyczące poziomu świadczenia usługi (ang. SLR), wymagania projektowe lub wymagane produkty cząstkowe dla procesu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.