Wniosek o zmianę (ITIL) Przekierowano ze strony: request for change ang. request for change, RFC

Wniosek o zmianę - określana w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) formalna propozycja zmiany, która ma być przeprowadzona. Wniosek o zmianę (ang. RFC) obejmuje szczegóły proponowanej zmiany i może być zarejestrowany w formie elektronicznej lub papierowej. Termin ten jest często błędnie utożsamiany z zapisem zmiany lub zmianą samą w sobie.[1]

Uwaga

Czasami spotykany termin żądanie zmiany jest wcześniejszym tłumaczeniem angielskiego terminu request for change.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.