Raporty (PRINCE2) Przekierowano ze strony: reports ang. reports

Raporty - produkty zarządcze przedstawiające zarejestrowany obraz stanu niektórych aspektów projektu.[1]

Raporty

W metodyce PRINCE2 zdefiniowano następujące raporty:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.