Składnik wydania (ITIL) Przekierowano ze strony: release unit ang. release unit

Składnik wydania - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) komponenty usługi informatycznej, które są wdrażane razem. Składnik wydania przeważnie zawiera komponenty wystarczające do pełnienia określonej funkcji. Składnikiem wydania może być na przykład komputer, w tym zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie, licencje itp. Innym składnikiem wydania może być aplikacja rozliczająca płace wraz z procedurami eksploatacji systemów informatycznych oraz szkoleniem użytkowników.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.