Zapis wydania (ITIL) Przekierowano ze strony: release record ang. release record

Zapis wydania - zapis w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), który opisuje zawartość wydania. Zapis wydania posiada relacje ze wszystkimi elementami konfiguracji (ang. CI-s), których dotyczy dane wydanie. Zapis dotyczący wydania może być umieszczony w systemie zarządzania konfiguracją (ang. CMS) lub gdziekolwiek indziej w systemie zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.