Rejestry (PRINCE2) Przekierowano ze strony: registers ang. registers

Rejestry - formalne repozytoria zarządzane przez Kierownika Projektu, które wymagają zgody Komitetu Sterującego co do ich formatu, składu i zasad wykorzystywania.[1]

Metodyka PRINCE2 zaleca tworzenie:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.