Redukowanie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: reduce ang. reduce

Redukowanie - reakcja na ryzyko polegająca na podjęciu proaktywnych czynności w celu:[1]
  • zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia przez prowadzenie pewnej formy sterowania,
  • zmniejszenia oddziaływania tego zdarzenia, jeżeli ono wystąpi.


Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.