Outsourcing rekrutacyjny Przekierowano ze strony: recruitment process outsourcing ang. recruitment process outsourcing, RPO

Outsourcing rekrutacyjny - jedna ze strategii outsourcingu biznesowego (BPO), wykorzystywana w procesie rekrutacji, w ramach której pracodawca przekazuje część lub całość procesów i procedur rekrutacyjnych do zewnętrznej firmy rekrutacyjnej.

Spis treści

DefinicjaRPO jest formą outsourcingu biznesowego, w ramach którego pracodawca przekazuje część lub całość procesów rekrutacyjnych swojej firmy do zewnętrznego usługodawcy. Firma rekrutacyjna podejmująca się takiej współpracy może korzystać z własnych zasobów, technik i metod albo wykorzystać pracowników, technologie, metody firmy zlecającej. W odróżnieniu od klasycznych, publicznych i niepublicznych, agencji zatrudnienia usługodawca RPO jest współwłaścicielem konkretnego projektu rekrutacyjnego przedsiębiorstwa i jako taki bierze odpowiedzialność za wyniki.[1]

Outsourcing rekrutacyjny zakłada długofalową współpracę z klientem i jest usługą bardziej kompleksową niż zwykła współpraca z agencjami zatrudniania. W tym modelu firma świadcząca usługi, zarządza, w imieniu klienta, częścią lub całością procesów rekrutacyjnych, zaczynając od planowania strategii rekrutacyjnych, poprzez kompleksową obsługę pozyskania kandydatów z różnych źródeł, aż do etapu złożenia oferty i zatrudnienia kandydata w firmie klienta. Tym samym przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację procesów rekrutacyjnych i jakość usługi. Równocześnie przedsiębiorstwo będące zleceniodawcą ma całkowity wgląd w przebieg procesu.

Dla jaśniejszego odróżnienia tego procesu od zwykłej współpracy z agencją zatrudnienia można zaznaczyć, że w idealnym modelu RPO polega na wieloletniej współpracy, w ramach której dostawca usług rekrutacyjnych staje się częścią organizacji klienta, reprezentując go i budując jego markę na rynku pracy. RPO poza samą rekrutacją obejmuje zresztą także szereg dodatkowych elementów, takich jak: budowanie procesów rekrutacyjnych dla klienta, zwiększenie ich efektywności i ujednolicenie praktyk, optymalizowanie kosztów, wdrożenie technologii wspierających procesy rekrutacyjne i wiele innych.[2]

Działania i metodyDo podstawowych działań firm oferujących współpracę w oparciu o strategię RPO należą:
 • uczestniczenie, organizowanie i przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych;
 • budowa dedykowanego zespołu doświadczonych konsultantów;
 • raportowanie o wynikach pracy;
 • przekazywanie informacji o wartości miesięcznych kosztów personalnych;
 • kontrolowanie czasu pracy;
 • podnoszenie jakości pracy w firmie zlecającej poprzez sporządzanie wywiadów;
 • oceny kadry wykonywane przez doświadczonych konsultantów zatrudnionych na terenie firmy klienta;
 • pełną obsługę kadrowo-administracyjną wraz z archiwizacją dokumentów;
 • odpowiedzialność za oddelegowany do klienta personel;
 • prowadzenie programów motywacyjnych i szkoleniowych dla pracowników.


Korzyści i niebezpieczeństwaZ punktu widzenia firmy decydującej się na przekazanie organizowania rekrutacji firmie zewnętrznej korzyści mogą prowadzić do:
 • ujednolicenia i unowocześnienia procedur;
 • stworzenia i wdrożenia nowych standardów rekrutacji;
 • optymalizacji kosztów;
 • zobiektywizowanie procesów rekrutacyjnych i doradczych wewnątrz organizacji;
 • zwiększenia motywacji pracowników.


Firmy świadczące usługi RPO często dostarczają swoim klientom także nowe rozwiązania technologiczne, takie jak programy do zarządzania aplikacjami kandydatów, sprawdzoną metodykę oraz rozwiązania pozwalające na raportowanie i mierzenie efektywności procesów. Przekazanie rekrutacji do zewnętrznego dostawcy usług pozwala także pracownikom działów HR na zmniejszenie swojego zaangażowania w procesy, które często są czasochłonne, dzięki czemu mogą oni skupić się na obszarach wspierających rozwój obecnych pracowników, co w oczywisty sposób sprzyja rozwojowi kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa.

Strategie RPO mogą odnieść sukces jednakże tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo ma dobrze określoną strategię kadrową. Firma musi umieć zarządzać działania i procesami RPO, zapewniając wstępny kierunek i monitorować rozwój, aby zapewnić dobre wyniki. Rozwiązania RPO mogą nie przynieść także oczekiwanych rezultatów, jeśli istniejące procesy rekrutacyjne są mało skuteczne, lub w przypadku gdy usługodawca nie posiada niezbędnych narzędzi rekrutacyjnych lub procedur do pracy z danym klientem.

Same koszty i jakość usługi mogą być problemowe. Koszt angażowania dostawcy RPO może być o wiele większy niż w przypadku przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji. Źle wdrożone RPO może ponadto zmniejszyć skuteczność przyszłych rekrutacji, jeżeli dostawca nie zrozumie sytuacji biznesowej w jakiej znajduje się klient. Usługodawcy RPO mogą także nie zapewnić wymaganej jakości i ilości wymaganego personelu, w niektórych sektorach przemysłu, gdzie stale występują znaczne braki kadrowe.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.