Zapis (ITIL) Przekierowano ze strony: record ang. record

Zapis - dokument zawierający wyniki lub inne wyjście z procesu lub czynności. Zapisy są dowodem na to, że czynności zostały wykonane. Zapisy mogą mieć formę papierową lub elektroniczną - na przykład, sprawozdanie z audytu, zapis incydentu lub protokół z posiedzenia.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.