Syndyk Przekierowano ze strony: receivership ang. receivership

Syndyk - osoba fizyczna lub prawna zarządzająca majątkiem przedsiębiorcy postawionego w stan upadłości oraz dokonująca podziału funduszy między wierzycieli zgodnie z zasadami prawa upadłościowego i naprawczego.

Spis treści

Syndyk licencjonowany

Syndyk licencjonowany - specjalista zarządzania kryzysowego, menadżer rewitalizacji podmiotu w kłopotach finansowych.W trakcie postępowania upadłościowego syndyk traktowany jest jako kierownik jednostki, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Z uwagi na status prawny syndyk jest tzw. zastępcą pośrednim, czyli dokonuje czynności prawnych we własnym imieniu, ale na rachunek upadłego tj. ze skutkiem prawnym dla niego.

Zawód syndyka stał się zawodem regulowanym i został zaliczony do katalogu wolnych zawodów, wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Syndycy licencjonowani wykonują swój zawód w ramach kancelarii syndyków[1].

Syndyk likwidator

Syndyk likwidator powoływany jest w przypadku ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika.

Zobacz równieżLinki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.