Monitorowanie reaktywne (ITIL) Przekierowano ze strony: reactive monitoring ang. reactive monitoring

Monitorowanie reaktywne - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) monitorowanie, które odbywa się w odpowiedzi na zdarzenie. Na przykład, uruchomienie zadania wsadowego po zakończeniu poprzedniego zadania lub zarejestrowanie incydentu, gdy wystąpił błąd.[1]

Uwaga

W glosariuszu ITIL[2] angielskiemu terminowi reactive monitoring przyporządkowany został polski termin monitorowanie bierne, który jest wykorzystywany również dla określenia angielskiego passive monitoring.

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.