Szybki sukces (ITIL) Przekierowano ze strony: quick win ang. quick win

Szybki sukces - czynność w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług usprawniająca, od której oczekuje się dostarczenia zwrotu z inwestycji w krótkim czasie z relatywnie małym nakładem prac i kosztów.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.