Tolerancja jakości (PRINCE2) Przekierowano ze strony: quality tolerance ang. quality tolerance

Tolerancja jakości - tolerancje dla jakości produktu powinny być określone dla każdego kryterium jakości poprzez zdefiniowanie dopuszczalnego przedziału wartości. Tolerancja jakości jest udokumentowana w Opisie Produktu Projektu (w przypadku tolerancji jakości na szczeblu projektu) oraz w Opisie Produktu dla każdego produktu, który ma być dostarczony.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.