Planowanie jakości (PRINCE2) Przekierowano ze strony: quality planning ang. quality planning

Planowanie jakości - celem planowania jakości jest zapewnienie solidnej podstawy dla:
  • uzyskania zgody Komitetu Sterującego co do ogólnych oczekiwań jakościowych, potrzebnych produktów wraz z przypisanymi do nich kryteriami jakości; środków do osiągnięcia i oceny jakości, jak również kryteriów akceptacji, według których oceniane będą produkty projektu
  • przekazywania jednoznacznych informacji o powyższych uzgodnieniach tak, aby wśród wszystkich interesariuszy panowało wspólne zrozumienie tego, co projekt zamierza osiągnąć
  • elementów sterowania, tj. ustalenia skutecznej linii odniesienia dla kontroli jakości projektu (łącznie z tolerancją jakości oraz sprawdzonego sposobu na wytworzenie produktów, które odpowiadałyby swojemu przeznaczeniu

Uwagi

Wymienione powyżej aspekty planowania jakości nie mogą zostać zaniedbane, w przeciwnym razie osoby zaangażowane w projekt mogą mieć niespójne poglądy na temat zakresu rozwiązania, pomyślnych rezultatów, przyjętej formuły realizacji projektu, potrzebnego nakładu pracy oraz tego, kto powinien brać udział w projekcie i jaką powinien pełnić rolę.

Elementy

Planowanie jakości według PRINCE2 obejmuje następujące czynności:
  • zrozumienie oczekiwań jakościowych klienta,
  • zdefiniowanie kryteriów akceptacji projektu,
  • udokumentowanie oczekiwań jakościowych klienta oraz kryteriów akceptacji w opisie produktu projektu,
  • sformułowanie Strategii Zarządzania Jakością,
  • stworzenie jasnych opisów produktów projektu zawierających: kryteria jakości, tolerancje jakości, metodę osiągania jakości oraz odpowiedzialność za jakość,
  • założenie Rejestru Jakości.


Bibliografia

OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.