Zarządzanie jakością (PRINCE2) Przekierowano ze strony: quality management ang. quality management

Zarządzanie jakością - skoordynowane działania mające na celu kierowanie i kontrolowanie organizacji pod względem jakości.[1]

Elementy zarządzania jakością w organizacji:

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.